SRV

SRV Vuosikertomus 2016

Arvot

VASTUULLISUUS, INNOSTUS
TEKEMISEEN, ROHKEUS
KEHITTÄÄ, TULOKSELLISUUS,
AVOIN YHTEISTYÖ

Missio

SRV:N TEHTÄVÄ ON
ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN
KESTÄVILLÄ RATKAISUILLA

Visio

SRV LUO PARHAAN
ASIAKASKOKEMUKSEN
KAUPUNKIKESKUSTEN
RAKENTAJANA


 

SRV YRITYKSENÄ

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Aito yhteistyö ja innostus tekemiseen näkyvät jokaisessa kohtaamisessa kanssamme. Olemme vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, ja toimimme valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 884 miljoonaa euroa. SRV:ssä työskentelee reilu 1 000 ihmistä, ja lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

VUOSI 2016 LUKUINA

Liikevoitto (milj. euroa)


Muutos vuodesta 2015: 13,2 %

Tulouttamaton tilauskanta (milj. euroa)


Muutos vuodesta 2015: 11,1 %

Henkilöstö (henkilöä)


Muutos vuodesta 2015: n. 8 %

Liikevaihdon jakautuminen 2016 (%)


Suomen liiketoiminta, 94 %
Kansainvälinen liiketoiminta, 6 %

0

2016 LIIKEVAIHTO (milj. euroa)

2016
15.2.
SRV kehittämässä Tampereen Kansi ja Areena -hanketta
18.2.

Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus ja metrokeskus Otaniemeen

3.6.

SRV valittiin rakentamaan Keski-Suomen Sairaala Novaa

27.8.

Okhta Mall -kauppakeskus avasi ovensa Pietarissa

29.12.

Keravan keskusta muuttuu

2017
Lue lisää

TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

Liikevaihto nousi vuonna 2016 ensimmäistä kertaa historiassamme yli 800 miljoonan euron. Kovasta liikevaihdon kasvusta huolimatta ensisijaisena tavoitteenamme on kuitenkin kannattavuuden parantaminen strategiatavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää

VASTUULLISUUS LUKUINA

Rakennusjätemäärä1
(1 000 tonnia)


Ominaisjätemäärä rakennustyypeittäin2
(kg/rm3)


Lajitteluaste rakennustyypeittäin2
(%)


Rakennusjätteen hyötykäyttöaste1
(%)


0  0

VUONNA 2016 SRV:N TYÖMAILLA ON TOIMINUT 27 391 TYÖNTEKIJÄÄ JA 4 297 URAKOITSIJAA.

1 Suomen työmailla. Raportoidut määrät eivät sisällä purkujätteitä eivätkä maa-aineisjätteitä.
2 Suomen työmailla, 2016 päättyneiden projektien keskiarvo näissä rakennustyypeissä. Raportoidut määrät eivät sisällä purkujätteitä eivätkä maa-aineisjätteitä.

LIIKETOIMINTAMME

Tavoitteenamme on kehittää ja rakentaa tiloja ja koteja, joissa ihmisten on hyvä asua, elää, tehdä töitä, liikkua tai vaan olla. Vahvuutenamme ovat pitkäjänteinen kehitystyö ja syvällinen perehtyminen asiakkaiden tarpeisiin – asioita, joita SRV on tehnyt pian 30 vuotta.

Suomen liiketoiminta muodostaa liikevaihdostamme leijonanosan, yli 94 prosenttia.

Liiketoimintamme keskittyy kasvukeskuksiin Suomessa ja Venäjällä. Suomessa rakennamme asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia kaupunginosia. Olemmekin tällä yksi Suomen suurimmista asuntorakentajista ja työn alla on yli 2 000 uutta kotia pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Toteutamme parhaillaan useita sairaalahankkeita, luomme kokonaan uutta kaupunginosaa Helsingin Kalasatamaan REDI-hankkeen myötä ja siirrämme Kehä I:sen kulkemaan maan alle Espoon Keilaniemessä. Suomen liiketoiminta muodostaa liikevaihdostamme leijonanosan, yli 94 prosenttia. Lisäksi rakennamme ja operoimme kauppakeskuksia Pietarissa ja Moskovassa.

Huippujengiä kokoamassa

Lue lisää

Länsimetron varrelle toteutetaan tuhansia
uusia koteja

Lue lisää

REDI on jo olemassa
– 3D-mallissa

Lue lisää

Suomen suurin sairaalahankkeiden toteuttaja

Lue lisää

SRV:n maine hyvällä tasolla – kehityskohteena erityisesti vastuullisuus

Lue lisää

Työmailla perehdytettiin 2016 vuoden aikana yli 40 000 työntekijää

Lue lisää

Verkostorekisteri lisää työmaiden läpinäkyvyyttä

Lue lisää

HALLINTO

SRV:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2015. SRV:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiö noudattaa sen antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä.

Lue lisää

VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS

Lataa SRV:n vuosikatsaus ja tilinpäätös alla olevista linkeistä.

Lataa vuosikatsaus Lataa tilinpäätös